Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isplata s računa dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako vrši isplate s računa fonda protivno odredbama članka 256. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 256. Zakona navodi se:

"Depozitar će s računa fonda isplatiti mirovinskom društvu naknadu za upravljanje fondom i s time povezane troškove te, ako je predviđeno prospektom i statutom fonda, izlaznu naknadu.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!