Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isplata sredstava s računa AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako izvrši isplatu protivno odredbi čl. 240. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 240. Zakona navodi se:

"Depozitar će, s računa AIF-a, isplatiti UAIF-u samo ona sredstva za koja je isplata predviđena pravilima AIF-a, odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!