Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispunjavanje minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi (sanacija kreditnih institucija)

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna do najviše 10 % povrijeđene zaštićene vrijednosti kaznit će se za prekršaj institucija i institucija u sanaciji ako ne ispunjava minimalni zahtjev u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem utvrđen čl. 25. st. 4., 6., 8. ili 9. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava na pojedinačnoj osnovi, potkonsolidiranoj ili konsolidiranoj osnovi.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!