Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispunjavanje rukovoditeljske dužnosti (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u skladu s čl. 464. Zakona o tržištu kapitala (dalje; Zakona), kao osoba iz čl. 464. st. 3. Zakona, ne prijavi Agenciji sva stjecanja i/ili otpuštanja dionica izdavatelja, u roku od pet radnih dana od dana predmetnog stjecanja i/ili otpuštanja, i u sadržaju propisanom čl. 464. st. 5. Zakona

U čl. 464. Zakona navodi se:

"Osoba koja pri izdavatelju obavlja rukovoditeljske dužnosti je osoba koja je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: