Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispunjavanje uvjeta depozitara (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako ne ispunjava uvjete sukladno čl. 228. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 228. Zakona navodi se:

"Imovina AIF-a povjerava se na pohranu i administriranje depozitaru.

Depozitar AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj može biti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!