Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isticanje uputa za slučaj nastanka požara (zaštita ugostiteljskih objekata od požara)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na propisanom mjestu nisu istaknute upute za slučaj nastanka požara, planovi ugostiteljskog objekta sa propisanim oznakama, te druge oznake sukladno čl. 37., 38., 39. i 40. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.
U čl. 37. Pravilnika navodi se:
"Svaki ugostiteljski objekt mora na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan ugostiteljskog objekta sa označenim:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!