Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izbor revizorskog društva (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako u pogledu izbora revizorskog društva ne postupi u skladu s odredbom čl. 253. st. 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 253. st. 3. Zakona navodi se:

"Depozitar je dužan obavijestiti Agenciju o izboru revizorskog društva bez odgode."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!