Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izdavanje europske tehničke ocjene (građevni proizvodi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba kao prijavljeno, odobreno ili imenovano tijelo ako suprotno čl. 26. st. 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ izda europsku tehničku ocjenu nakon početka razdoblja supostojanja za usklađenu normu.

U čl. 26. st. 1. Uredbe navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: