Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izdavanje Izjave o sukladnosti sa standardima kakvoće tekućih naftnih goriva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako Izjavu o sukladnosti izda suprotno odredbama sukladno čl. 20. st. 2. Uredbe o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva.
U čl. 20. st. 2. Uredbe navodi se:
"Izdavanje Izjave o sukladnosti proizvođač i/ili uvoznik tekućih naftnih goriva potvrđuje da gorivo odgovara standardima kakvoće propisane ovom Uredbom."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!