Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj ovlaštena stručna organizacija ako ne vodi ili neuredno vodi registar izdanih međunarodnih vozačkih dozvola ili izda međunarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbama čl. 228. st. 1. do 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 228. st. 1. - 6. Zakona navodi se:

"Vozaču koji ima važeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj može se, na njegov zahtjev, izdati i međunarodna vozačka dozvola.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!