Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izgradnja zgrade u slobodnoj zoni bez prethodnog odobrenja carinskih tijela (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako započne izgradnju zgrade ili izgradi zgradu u slobodnoj zoni bez prethodnog odobrenja carinskog tijela suprotno čl. 244. st. 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije.
U čl. 244. st. 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 navodi se:
"Za izgradnju bilo koje zgrade u slobodnoj zoni potrebno je prethodno odobrenje carinskih tijela."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: