Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izjava o načelima ulaganja (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako u pogledu izjave o načelima ulaganja ne postupi u skladu s odredbama čl. 166. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 166. Zakona navodi se:

"Mirovinsko društvo je dužno za zatvorene fondove sastaviti izjavu o načelima ulaganja koja mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. stratešku alokaciju imovine s obzirom na prirodu i trajanje mirovinskih obveza

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!