Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izjava o sukladnosti i označavanje medicinskih proizvoda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako medicinski proizvod stavi u promet protivno odredbi čl. 32. st. 1. Zakona o medicinskim proizvodima.

U čl. 32. st. 1. Zakona navodi se:

"Prije stavljanja na tržište medicinskog proizvoda proizvođač daje izjavu o sukladnosti za taj proizvod te ga označuje oznakom »CE«"

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: