Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Iznos pretplate (potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ako iznos preplate koji prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. prema otplatnom planu iz čl. 19.c st. 1. t. 3. Zakona o potrošačkom kreditiranju (dalje: Zakona), ne vrati potrošaču u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije sukladno čl. 19.c st. 1. t. 5. podt. 2. Zakona.

U čl. 19.c st. 1. t. 5. podt. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: