Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izostavljanje podataka o konačnoj cijeni i broju ponuđenih vrijednosnih papira (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako suprotno čl. 361. Zakona o tržištu kapitala  ne izvijesti Agenciju o konačnoj cijeni i broju ponuđenih vrijednosnih papira ili ove informacije ne objavi na način propisan za objavu prospekta.

U čl. 361. Zakona navodi se:

"Ako konačnu cijenu i broj vrijednosnih papira iz javne ponude nije moguće navesti u prospektu, izdavatelj, odnosno, ponuditelj mora:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: