Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izrada i objava godišnjeg izvještaja (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj koji je pravni subjekt ako suprotno čl. 403. st. 1.  Zakona o tržištu kapitala ne izradi i/ili u propisanom roku ne objavi javnosti godišnji izvještaj.

U čl. 403. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: