Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izrada mišljenja o pripajanju dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako prilikom pripajanja fondova ne izradi mišljenje o pripajanju u skladu s odredbom čl. 220. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 220. Zakona navodi se:

"Depozitari fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja dužni su, samostalno i neovisno jedan o drugome, izraditi mišljenje o pripajanju za svaki fond za koji obavljaju poslove depozitara, na temelju nacrta pripajanja iz članka 219. ovoga Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!