Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izrada procjene ugroženosti (zaštita ugostiteljskih objekata od požara)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako za kamp nije izrađena procjena ugroženosti i plan zaštite od požara sukladno čl. 53. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.
U čl. 53. Pravilnika navodi se:
"Kampovi u kojima se može istovremeno smjestiti više od 3.000 osoba moraju imati izrađenu procjenu ugroženosti, te na osnovu procjene ugroženosti izrađen plan zaštite od požara.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!