Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvješća poduzeća (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako proizvodi, uvozi, izvozi kontrolirane tvari ili ih koristi, proizvodi i stavlja na tržište za laboratorijsku i analitičku uporabu (osim klorofluorougljikovodika), a ne izvještava sukladno čl. 27. Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

U čl. 27. Uredba (EZ) br. 1005/2009 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: