Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvješće o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investitor ako ne podnese Ministarstvu i Agenciji podatke sukladno čl. 50. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

U čl. 50. Zakona navodi se:

"Investitor je dužan najmanje jednom godišnje dostaviti Ministarstvu i Agenciji izvješće koje sadrži:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: