Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvješćivanje o kapitalnim zahtjevima i financijskim informacijama (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako Agenciji ne dostavi podatke o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva navedenih u čl. 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje; Uredbe (EU) br. 575/2013) ili dostavlja nepotpune ili netočne informacije čime postupa suprotno čl. 99. Uredbe (EU) br. 575/2013

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: