Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvještaj o nuklearnom materijalu za svaku zonu materijalne bilance (nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik nuklearnog materijala ili posebne opreme koji ne dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za poslove nuklearne sigurnosti izvještaj iz evidencije o nuklearnom materijalu za svaku zonu materijalne bilance sukladno čl. 16. st. 1. Zakona o nuklearnoj sigurnosti.

U čl. 16. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: