Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvještaji UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne izradi i ne dostavi Agenciji izvještaje UAIF-a sukladno čl. 63. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 63. Zakona navodi se:

"Na financijsko izvještavanje UAIF-a primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!