Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvještavanje o bitnoj promjeni podataka (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne izvijesti Agenciju u roku o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad zatvorenom AIF-u sukladno čl. 129. st. 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 129. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!