Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvođenje šumarskih radova (šume)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj  osoba ako obavlja šumarske radove bez registracije i/ili bez licencije suprotno čl. 50. st. 1. Zakona o šumama..

U čl. 50. st. 1.  Zakona navodi se:

"Šumarske radove mogu izvoditi isključivo za te poslove registrirani i licencirani izvođači, a stručne poslove ovlašteni inženjeri."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: