Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Jamstveni kapital mirovinskog osiguravajućeg društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu jamstvenog kapitala postupa protivno odredbama čl. 81. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 81. Zakona navodi se:

"Jamstveni kapital predstavljaju stavke osnovnog kapitala iz članka 76. ovoga Zakona i stavke dopunskog kapitala iz članka 77. ovoga Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!