Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je naručitelj ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka javne nabave propisanog propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti suprotno čl. 40. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (dalje; Zakona), osim u slučajevima kada je to Zakonom dopušteno.
U čl. 40. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: