Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Javno istaknut logotip humanitarne akcije (humanitarna pomoć)

Novčanom kaznom kuna kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije ako prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije javno ne istakne logotip humanitarne akcije sukladno čl. 22. Zakona o humanitarnoj pomoći (dalje; Zakona).

U čl. 22. Zakona navodi se:

"Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način javno istaknuti logotip humanitarne akcije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: