Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Javno izlaganje energetskog certifikata zgrade (gradnja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba kao vlasnik zgrade ako javno ne izloži energetski certifikat zgrade za koju je izlaganje energetskog certifikata propisano Zakonom o gradnji, sukladno čl. 25. st. 1. i 2. Zakona. 

U čl. 25. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: