Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Javno navodnjavanje (vode)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pruža javne usluge i/ili izvodi javne radove iz čl. 171. st. 4. Zakona o vodama (dalje; Zakona) bez akta iz čl. 176. st. 3. Zakona.

U čl. 171. st. 4. Zakona navodi se:

"Pravna ili fizička osoba može koncesijom steći pravo pružanja usluge javnoga navodnjavanja i/ili pravo izvođenja ili projektiranja i izvođenja radova u djelatnosti javnoga navodnjavanja."

U čl. 176. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: