Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Javno objavljivanje lučke naknade (pomorsko dobro i morske luke)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se ovlaštenik koncesije ako ne objavi lučke naknade sukladno čl. 63. st.3. Zakona o pomorskim dobrima i morskim lukama.

U čl. 63. st.3. Zakona navodi se:

"Ovlaštenici koncesije koji obavljaju djelatnost u lukama otvorenim za javni promet dužni su javno objaviti lučke naknade za svaku pojedinu vrstu djelatnosti ili usluge."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!