Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kapitalni zahtjevi (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako joj regulatorni kapital padne ispod minimalnog iznosa propisanog čl. 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

U čl. 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 navodi se:

"Pridržavajući se članaka 93. i 94., institucije moraju u svakom trenutku ispunjavati sljedeće kapitalne zahtjeve:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: