Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kemijska dekonataminacija hrane (konataminanti)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja kemijsku dekonataminaciju hrane radi smanjenja sadržaja mikotoksina protivno čl. 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

U čl. 3. Uredbe (EZ) br. 1881/2006 navodi se:

"Hrana koja nije u skladu s najvećim dopuštenim količinama utvrđenim u Prilogu ne smije se koristiti kao sastojak hrane.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: