Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kemijska dekonataminacija hrane (konataminanti)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja kemijsku dekonataminaciju hrane radi smanjenja sadržaja mikotoksina protivno čl. 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

U čl. 3. Uredbe (EZ) br. 1881/2006 navodi se:

"Hrana koja nije u skladu s najvećim dopuštenim količinama utvrđenim u Prilogu ne smije se koristiti kao sastojak hrane.

Područje kazna: