Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kontinuirani nadzor poddelegiranih poslova (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba  koja ne nadzire obavljanje poddelegiranih poslova sukladno čl. 66. st. 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 66. st. 3. Zakona navodi se:

"Treća osoba na koju su delegirani poslovi UAIF-a dužna je kontinuirano nadzirati obavljanje poddelegiranih poslova."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!