Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje financijskih izvedenica (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako financijske izvedenice koristi protivno odredbama čl. 160. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 160. Zakona navodi se:

"Društvo može koristiti financijske izvedenice u svoje ime i za račun fonda jedino u svrhu:

1. zaštite imovine fonda

2. efikasnog upravljanja imovinom i obvezama fonda.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!