Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje građevina za proizvodnju toplinske energije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je kupac, odnosno osoba koja je energetski subjekt ako ne koristi građevine temeljem dokaza o vlasništvu ili prava korištenja iz ugovora o zakupu te drugog ugovora sklopljenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije sukladno čl. 9. st. 2. Zakona o tržištu toplinske energije.

U čl. 9. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: