Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje izraza za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja koristi izraz »za upravljanje UCITS fondovima«, »za upravljanje investicijskim fondovima« ili »za upravljanje fondovima« ili izvedenice tih riječi za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili promidžbe, a nema odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, prema odredbama čl. 12. st. 3., 4. ili 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 12. st. 3., 4. i 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!