Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje pomagala upisanih u vozačku dozvolu (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno odredbama čl. 196. st. 2., 3. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 196. st. 2., 3. i 4. Zakona navodi se:

"Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom i tramvajem koristiti se pomagalima koja su upisana u vozačku dozvolu.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!