Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje primitaka od prodaje udjela i dionica (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ostvarena u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga u Računu financiranja ne koriste za nabavu nefinancijske i financijske imovine sukladno čl. 65. st. 2. Zakona o proračunu.

U čl. 65. st. 2.  Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: