Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje računa za plaćanje institucije za platni promet

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako se računima za plaćanje koje vodi ne koristi isključivo za platne transakcije sukladno čl. 88. Zakona o platnom prometu.

U čl. 88. Zakona navodi se:

"Kad institucija za platni promet pruža platnu uslugu u sklopu koje vodi račune za plaćanje, ti računi mogu se koristiti isključivo za platne transakcije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: