Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje skraćenog dnevnog razdoblja odmora koje nije dopušteno (tahografi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako naredi ili dopusti da vozač koristi dnevno razdoblje odmora kraće od jednog do najviše dva sata i 30 minuta, ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno suprotno čl. 8. st. 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!