Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi strane i lokalno neprisutne vrste koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 s namjerom korištenja u akvakulturi bez dozvole protivno čl. 16. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 16. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: