Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje vjerodostojnih sustava za pohranu podataka (elektronička identifikacija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kvalificirani pružatelj usluga povjerenja koji ne koristi vjerodostojne sustave za pohranu podataka koji su mu dostavljeni, u obliku koji se može provjeriti suprotno čl. 24. st. 2. podst. (f) Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!