Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kumulativni sažetak izračuna konverzija i dokaz o oporezivanju rashoda (kreditne institucije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna osoba iz čl. 357.a st. 5. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona) ako uz prijavu poreza na dobit koja se podnosi za razdoblje u kojem je u poslovnim knjigama evidentiran rashod iz čl. 357.h st. 1. Zakona, ne dostavi kumulativni sažetak izračuna konverzija iz čl. 357.e Zakona temeljem kojeg je evidentirala rashod u poslovnim knjigama, kao i dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je rashod porezno tretiran u skladu s čl.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: