Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Likvidacija AIF-a kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako ne započne i/ili ne provede likvidaciju AIF-a u skladu s odredbama čl. 85. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 85. Zakona navodi se:

"Ukoliko drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, depozitar je dužan provesti likvidaciju AIF-a:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!