Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Likvidacija otvorenog AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj likvidator AIF-a kao pravna osoba ako kao likvidator AIF-a ne postupi sukladno čl. 261. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 261. Zakona navodi se:

"Likvidacija otvorenoga AIF-a provodi se u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti UAIF-a, ako AIF nije prenesen drugom ovlaštenom UAIF-u,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!