Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Likvidacija otvorenog investicijskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj likvidator UCITS fonda kao pravna osoba ako likvidaciju UCITS fonda ne provede u skladu s odredbama čl. 336. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 336. Zakona navodi se:
"Likvidacija UCITS fonda provodi se u sljedećim slučajevima:
1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, ako upravljanje UCITS fondom nije preneseno drugom društvu za upravljanje

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!