Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Lučke djelatnosti u javnim lukama i javnim pristaništima (luke unutarnjih voda)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u luci ili pristaništu obavlja lučke djelatnosti bez koncesije lučke uprave suprotno čl. 143. st. 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

U čl. 143. st. 1. Zakona navodi se:

"Lučke djelatnosti u javnim lukama i javnim pristaništima smiju se obavljati na temelju koncesije, i to:

– koncesije za javne usluge, za obavljanje lučkih usluga,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: