Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mali proizvođači vina (trošarine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao mali proizvođač vina ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku suprotno čl. 67. st. 2. Zakona o trošarinama.
U čl. 67. st. 2. Zakona navodi se:
"Mali proizvođač vina mora carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: