Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Manjak imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu manjka imovine za pokriće tehničkih pričuva ne postupa u skladu s odredbom čl. 87. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 87. Zakona navodi se:

"Ako postoji manjak imovine za pokriće tehničkih pričuva, Društvo u roku od 15 dana mora obavijestiti Agenciju i mora donijeti plan za neposredno pokrivanje manjka korištenjem vlastitih sredstava Društva."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!